Tài khoản

Tôi muốn thay đổi Facebook/Email/Số điện thoại đăng nhập có được không?

02/12/2015

Đăng nhập vào trang playfun.vn > Chọn mục Tên tài khoản (góc phải màn hình) > Chọn Cài đặt tài khoản FunID > Để thay đổi Email/ Số điện thoại/ Thông tin kết nối Facebook.

Hoặc sử dụng email bảo vệ/ đăng nhập gửi mail vào hòm mail hotro@funtap.vn để được hỗ trợ.

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi luôn ở đây hỗ trợ bạn.
Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7).

Hotline: 1900 636 452
Mail: hotro@funtap.vn