Tài khoản

Bị mất máy, tôi nên làm gì?

02/12/2015

Dùng mail bảo vệ hoặc email đăng nhập tài khoản gửi vào thư hotro@funtap.vn để khóa tài khoản và thay đổi thông tin bảo vệ tài khoản.

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi luôn ở đây hỗ trợ bạn.
Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7).

Hotline: 1900 636 452
Mail: hotro@funtap.vn